top of page
Architektúra a urbanizmus | súťaž | Maribor Architektur und Städtebau | Wettbewerb | Maribor Architecture and urbanism | competition | Maribor
MAR
ART CAMPUS | Architektúra | súťaž | VŠVU | Bratislava Architektur und Städtebau | Wettbewerb | Bratislava Architecture and urbanism | competition | AFAD | Bratislava
CAM
FONTANASTRASSE | Architektúra | nájomné bývanie | Viedeň | Rakúsko Architektur | wohnbau | Wien | Österreich Architecture |  social housing | Vienna | Austria
FON
SUPER
BLOCK
graphic_design/graficky_dizaj/architektur/architektura
NUD
Architektúra | štúdia | radová zástavba | Mistelbach | Rakúsko Architektur | studie | Reihenhaus | Mistelbach | Österreich Architecture | study | row house | Mistelbach | Austria
LAN
SUPER
BLOCK
VOLKSSCHULE OBERWART
OBT
TERCHOVSKÁ | Architektúra | súťaž | nájomné bývanie | Bratislava Architektur | Wettbewerb | wohnbau | Bratislava Architecture | competition | social housing | Bratislava
TER
PAVILON NOVE ZAMKY | Architektúra | dočasný pavilón Architektur | temporärer Pavillon Architecture | temporary pavilion
PAV
bottom of page